Players

Gamer tag Mains Self assessment XP W/L
Luki
lucina icon wolf icon
Noob Some 18.18 %
liltendø
zero_suit_samus icon zelda icon
Doing okay Some 23.53 %
Shy
mario icon
Intermediate None -
Müz
king_k_rool icon mario icon ike icon
Noob None -
Fab doggo
duck_hunt icon samus icon
Intermediate Some 50.0 %
Hey jerry ! | Liamtheking
king_k_rool icon piranha_plant icon ganondorf icon
Intermediate None -
coolflame
cloud icon cloud icon cloud icon
Intermediate Some 42.31 %
Jodgir
falco icon roy icon rob icon
Advanced Some 51.85 %
Gion
ness icon ness icon ness icon
Beginner A little 33.33 %
awol
kirby icon
Beginner None -
toba
joker icon
Advanced A large amount 60.66 %
/// | Nathix
roy icon joker icon cloud icon
Advanced A lot 56.31 %
Nenko
banjo_and_kazooie icon captain_falcon icon
Doing okay Some 28.57 %
Riglu
samus icon ness icon roy icon
Beginner A little 27.27 %
Mrskit
steve icon joker icon snake icon
Doing okay None -
Lotus | GLEITZ
king_k_rool icon piranha_plant icon king_dedede icon
Intermediate A little 0.0 %
Decenteye
pyra_and_mythra icon byleth icon corrin icon
Advanced A little 47.22 %
GS | XGC
terry icon kazuya icon chrom icon
Intermediate A lot 40.3 %
Dja
cloud icon hero icon captain_falcon icon
Doing okay None -
ExtremeBaker
chrom icon
Intermediate A little 0.0 %
Miroko
joker icon jigglypuff icon
Noob Some 29.79 %
DDKLP
link icon link icon link icon
Doing okay None -
llt
young_link icon captain_falcon icon yoshi icon
Beginner A little 11.11 %
MrPriest Intermediate A little 0.0 %
Lemonn
bowser icon incineroar icon
Intermediate A little 33.33 %
Snek
snake icon pikachu icon
Intermediate A little 27.27 %
!!! | Jalan
cloud icon dark_samus icon dark_pit icon
Advanced None -
Narych
ness icon robin icon lucina icon
Beginner A little 0.0 %
ShowMeYaMoves
wii_fit_trainer icon king_dedede icon
Intermediate None -
Yung Trail Beginner Some 34.38 %
ati
pichu icon sonic icon
Beginner A little 37.5 %
freeearl
rob icon
Beginner A little 0.0 %
Bass~
mr_game_and_watch icon
Doing okay None -
dekar
kirby icon ness icon
Doing okay Some 15.79 %
Diablos
pokemon_trainer icon
Doing okay A little -
Rosbwa SSBU
pokemon_trainer icon
Beginner A little -
Fu-mi
jigglypuff icon isabelle icon robin icon
Noob A little 17.65 %
MYT | LazerMonkey
ness icon luigi icon
Intermediate A little -
SenshiMacky
sora icon sora icon sora icon
Advanced Some 48.48 %
dio
joker icon lucina icon
Doing okay A lot 21.95 %
F2W | TomBlue8
link icon yoshi icon
Intermediate A little -
Fujiki
donkey_kong icon ridley icon
Intermediate A little 40.0 %
Saitama
simon icon king_k_rool icon duck_hunt icon
Beginner A little 0.0 %
Ice-Walker
villager icon terry icon
Advanced A lot 59.29 %
Grinchler
king_dedede icon
Doing okay Some 34.25 %
SBZ | RAM
pyra_and_mythra icon lucina icon zero_suit_samus icon
Doing okay A large amount 29.63 %
lucky7Senpai
lucina icon corrin icon
Intermediate A little 33.33 %
SC | AirHead
jigglypuff icon jigglypuff icon jigglypuff icon
Noob A large amount 54.31 %
PAC | Manta
pac_man icon zero_suit_samus icon
Noob A lot 34.51 %
fingaz
terry icon
Doing okay A lot 20.0 %
Gamer tag Canton Age Gender Comment
lucina icon Luki bern image Bern Male
zero_suit_samus icon liltendø bern image Bern 27 Male
mario icon Shy bern image Bern 28 Male
king_k_rool icon Müz st_gallen image St. Gallen 31 Male
duck_hunt icon Fab doggo bern image Bern 27 Male
king_k_rool icon Hey jerry ! | Liamtheking waadt image Vaud 15 Male
cloud icon coolflame waadt image Vaud 26 Male
falco icon Jodgir genf image Geneva 29 Male
ness icon Gion wallis image Valais Male
kirby icon awol
joker icon toba luzern image Lucerne 21 Male
roy icon /// | Nathix tessin image Ticino 25 Male
banjo_and_kazooie icon Nenko thurgau image Thurgau 34 Male
samus icon Riglu zürich image Zurich 30 Male
steve icon Mrskit thurgau image Thurgau 19 Male New into the competitive scene.
king_k_rool icon Lotus | GLEITZ waadt image Vaud 15 Male Hey jerry !
pyra_and_mythra icon Decenteye wallis image Valais 26 Male
terry icon GS | XGC waadt image Vaud 20 Male
cloud icon Dja genf image Geneva 14 Male Hey
chrom icon ExtremeBaker waadt image Vaud 25 Male
joker icon Miroko bern image Bern 18 Other
link icon DDKLP luzern image Lucerne 18 Male 42
young_link icon llt
help
MrPriest
26 Male
bowser icon Lemonn
snake icon Snek zürich image Zurich 27 Male
cloud icon !!! | Jalan genf image Geneva 14 Male Hello Smash Brothers
ness icon Narych zürich image Zurich 23 Male
wii_fit_trainer icon ShowMeYaMoves solothurn image Solothurn 29 Male
help
Yung Trail
pichu icon ati
rob icon freeearl
mr_game_and_watch icon Bass~ zürich image Zurich 32 Male
kirby icon dekar basel-stadt image Basel-City
pokemon_trainer icon Diablos basel-stadt image Basel-City 28 Male
pokemon_trainer icon Rosbwa SSBU freiburg image Friborg
jigglypuff icon Fu-mi basel-land image Basel-Land
ness icon MYT | LazerMonkey basel-stadt image Basel-City 31 Male ~Ok & Bang Bang~
sora icon SenshiMacky basel-stadt image Basel-City 24 Male
joker icon dio basel-stadt image Basel-City 25 Male
link icon F2W | TomBlue8 freiburg image Friborg 21 Male
donkey_kong icon Fujiki genf image Geneva 15 Male
simon icon Saitama Wo isch dr Richter?
villager icon Ice-Walker waadt image Vaud 20 Male
king_dedede icon Grinchler zürich image Zurich Male
pyra_and_mythra icon SBZ | RAM zürich image Zurich Male
lucina icon lucky7Senpai aargau image Aargau 20 Male
jigglypuff icon SC | AirHead zürich image Zurich 31 Male Playing solo Puff is tough. I need a rest.
pac_man icon PAC | Manta zürich image Zurich 31 Male Just come and talk to me if you see me :)
terry icon fingaz zürich image Zurich Male
Gamer tag Roles
lucina icon Luki Player
zero_suit_samus icon liltendø Player
mario icon Shy Player
king_k_rool icon Müz Player
duck_hunt icon Fab doggo Player
king_k_rool icon Hey jerry ! | Liamtheking Player
cloud icon coolflame Player
falco icon Jodgir Player
ness icon Gion Player
kirby icon awol Player
joker icon toba Player
roy icon /// | Nathix Player
banjo_and_kazooie icon Nenko Player
samus icon Riglu Player
steve icon Mrskit Player
king_k_rool icon Lotus | GLEITZ Player
pyra_and_mythra icon Decenteye Player
terry icon GS | XGC Player Team manager
cloud icon Dja Player
chrom icon ExtremeBaker Player
joker icon Miroko Player
link icon DDKLP Player
young_link icon llt Player
help
MrPriest
Player
bowser icon Lemonn Player
snake icon Snek Player
cloud icon !!! | Jalan Player
ness icon Narych Player
wii_fit_trainer icon ShowMeYaMoves Player
help
Yung Trail
Player
pichu icon ati Player
rob icon freeearl Player
mr_game_and_watch icon Bass~ Player
kirby icon dekar Player
pokemon_trainer icon Diablos Player
pokemon_trainer icon Rosbwa SSBU Player
jigglypuff icon Fu-mi Player
ness icon MYT | LazerMonkey Player
sora icon SenshiMacky Player
joker icon dio Player
link icon F2W | TomBlue8 Player
donkey_kong icon Fujiki Player
simon icon Saitama Player
villager icon Ice-Walker Player
king_dedede icon Grinchler Player
pyra_and_mythra icon SBZ | RAM Player
lucina icon lucky7Senpai Player
jigglypuff icon SC | AirHead Player
pac_man icon PAC | Manta Player
terry icon fingaz Player