Players

Gamer tag Mains Self assessment XP W/L
HR | huan Beginner A little 27.27 %
Dio Mysto
ken icon cloud icon kazuya icon
Advanced A lot 41.94 %
Shy
mario icon
Intermediate None -
Juan
wolf icon wario icon joker icon
Intermediate Some 26.0 %
CdoggyO
pikachu icon
Advanced None -
Zwieb
mr_game_and_watch icon mr_game_and_watch icon mr_game_and_watch icon
Noob A large amount 52.55 %
ciryl
mario icon king_k_rool icon
Noob Some -
SBZ | RAM
pyra_and_mythra icon lucina icon zero_suit_samus icon
Doing okay A large amount 29.07 %
Nathan
meta_knight icon sephiroth icon king_dedede icon
Advanced A little 60.0 %
Wirthu
ness icon pikachu icon king_k_rool icon
Doing okay A little 0.0 %
xcrash1998
ike icon sheik icon little_mac icon
Advanced None -
ShadowZ 1788
link icon
Doing okay A little 33.33 %
BBFOX
dark_pit icon mr_game_and_watch icon
Intermediate A lot 8.33 %
Naevroc
ness icon lucas icon donkey_kong icon
Intermediate A little 0.0 %
vldz
donkey_kong icon captain_falcon icon
Noob None -
Nabi
link icon zelda icon ike icon
Intermediate A little 0.0 %
euphotic
ness icon ganondorf icon piranha_plant icon
Intermediate None -
Babagandi
joker icon robin icon inkling icon
Advanced A little 0.0 %
MNL | Sentash
joker icon cloud icon mewtwo icon
Advanced A little 53.33 %
Batu1270
ness icon yoshi icon joker icon
Doing okay None -
Starkorn
lucina icon marth icon
Noob A lot 64.29 %
Sulu
robin icon hero icon cloud icon
Noob A little 0.0 %
Suntide
rob icon shulk icon
Doing okay Some 60.0 %
zelda icon
Noob A little 28.57 %
schörli
richter icon simon icon mega_man icon
Doing okay A little 0.0 %
TuTurHoZ
ness icon pikachu icon king_k_rool icon
Doing okay None -
Nova3
ganondorf icon ike icon king_k_rool icon
Doing okay None -
SilverKniff
pikachu icon greninja icon bowser icon
Doing okay A little 0.0 %
Jodgir
falco icon roy icon rob icon
Advanced Some 51.85 %
Rufi
dr_mario icon
Advanced None -
Diablos
pokemon_trainer icon
Doing okay A little -
Poterus
palutena icon
Beginner None -
DAMAR
samus icon king_k_rool icon bowser_jr icon
Beginner A little 0.0 %
HFox
lucina icon snake icon
Doing okay A little -
Formica
shulk icon ike icon ness icon
Doing okay Some 14.29 %
Dexosy
mr_game_and_watch icon
Noob A little 0.0 %
Narych
ness icon robin icon lucina icon
Beginner A little 0.0 %
ShowMeYaMoves
wii_fit_trainer icon king_dedede icon
Intermediate None -
elias
jigglypuff icon
Doing okay Some 51.19 %
SenshiMacky
sora icon sora icon sora icon
Advanced Some 48.48 %
Bonkers Noob None -
Mimi
ice_climbers icon
Beginner A little 0.0 %
Lufia
zero_suit_samus icon
Noob Some 25.0 %
Mancala
donkey_kong icon palutena icon villager icon
Doing okay A little 0.0 %
F2W | TomBlue8
link icon yoshi icon
Intermediate A little -
kunamon100
young_link icon ganondorf icon ness icon
Advanced Some 20.0 %
Linkuss
zelda icon
Intermediate A little 66.67 %
Dude
diddy_kong icon
Doing okay Some 14.29 %
Bass~
mr_game_and_watch icon
Doing okay None -
Fu-mi
jigglypuff icon isabelle icon robin icon
Noob A little 17.65 %
Gamer tag Canton Age Gender Comment
help
HR | huan
ken icon Dio Mysto bern image Bern 21 Male
mario icon Shy bern image Bern 28 Male
wolf icon Juan bern image Bern Male
pikachu icon CdoggyO aargau image Aargau 25 Male
mr_game_and_watch icon Zwieb zürich image Zurich
mario icon ciryl waadt image Vaud 23 Male
pyra_and_mythra icon SBZ | RAM zürich image Zurich Male
meta_knight icon Nathan aargau image Aargau 17 Male
ness icon Wirthu bern image Bern 21 Male
ike icon xcrash1998 zürich image Zurich 22 Male
link icon ShadowZ 1788 zürich image Zurich 34 Male
dark_pit icon BBFOX genf image Geneva 24 Male
ness icon Naevroc zürich image Zurich 31 Male
donkey_kong icon vldz zürich image Zurich 35 Male
link icon Nabi 25
ness icon euphotic zürich image Zurich 33 Male
joker icon Babagandi aargau image Aargau 25 Male
joker icon MNL | Sentash basel-land image Basel-Land 29 Male
ness icon Batu1270 zürich image Zurich 17 Male
lucina icon Starkorn waadt image Vaud Male
robin icon Sulu st_gallen image St. Gallen 24 Male
rob icon Suntide genf image Geneva 26 Male
zelda icon st_gallen image St. Gallen 22 Male
richter icon schörli zürich image Zurich 35 Male
ness icon TuTurHoZ waadt image Vaud 16 Male
ganondorf icon Nova3 freiburg image Friborg 33 Male
pikachu icon SilverKniff bern image Bern
falco icon Jodgir genf image Geneva 29 Male
dr_mario icon Rufi bern image Bern 30 Male
pokemon_trainer icon Diablos basel-stadt image Basel-City 28 Male
palutena icon Poterus bern image Bern 25 Male
samus icon DAMAR zürich image Zurich 23 Male
lucina icon HFox aargau image Aargau 23 Male
shulk icon Formica waadt image Vaud 20 Male
mr_game_and_watch icon Dexosy basel-land image Basel-Land Male
ness icon Narych zürich image Zurich 23 Male
wii_fit_trainer icon ShowMeYaMoves solothurn image Solothurn 29 Male
elias solothurn image Solothurn Male
sora icon SenshiMacky basel-stadt image Basel-City 24 Male
help
Bonkers
zürich image Zurich
ice_climbers icon Mimi luzern image Lucerne 23 Female
zero_suit_samus icon Lufia zürich image Zurich Male
donkey_kong icon Mancala aargau image Aargau 18 Male
link icon F2W | TomBlue8 freiburg image Friborg 21 Male
young_link icon kunamon100 bern image Bern 24 Male
zelda icon Linkuss freiburg image Friborg 32 Male
diddy_kong icon Dude bern image Bern 24 Male
mr_game_and_watch icon Bass~ zürich image Zurich 32 Male
jigglypuff icon Fu-mi basel-land image Basel-Land
Gamer tag Roles
help
HR | huan
Player
ken icon Dio Mysto Player
mario icon Shy Player
wolf icon Juan Player
pikachu icon CdoggyO Player
mr_game_and_watch icon Zwieb Player
mario icon ciryl Player
pyra_and_mythra icon SBZ | RAM Player
meta_knight icon Nathan Player
ness icon Wirthu Player
ike icon xcrash1998 Player
link icon ShadowZ 1788 Player
dark_pit icon BBFOX Player
ness icon Naevroc Player
donkey_kong icon vldz Player
link icon Nabi Player
ness icon euphotic Player
joker icon Babagandi Player
joker icon MNL | Sentash Player
ness icon Batu1270 Player
lucina icon Starkorn Player
robin icon Sulu Player
rob icon Suntide Player
zelda icon Player
richter icon schörli Player
ness icon TuTurHoZ Player
ganondorf icon Nova3 Player
pikachu icon SilverKniff Player
falco icon Jodgir Player
dr_mario icon Rufi Player
pokemon_trainer icon Diablos Player
palutena icon Poterus Player
samus icon DAMAR Player
lucina icon HFox Player
shulk icon Formica Player
mr_game_and_watch icon Dexosy Player
ness icon Narych Player
wii_fit_trainer icon ShowMeYaMoves Player
elias Player
sora icon SenshiMacky Player
help
Bonkers
Player
ice_climbers icon Mimi Player
zero_suit_samus icon Lufia Player
donkey_kong icon Mancala Player
link icon F2W | TomBlue8 Player
young_link icon kunamon100 Player
zelda icon Linkuss Player
diddy_kong icon Dude Player
mr_game_and_watch icon Bass~ Player
jigglypuff icon Fu-mi Player